Skip to main content

Avgifter & medlemsformer 2023

Avgifter & medlemsformer 2023

På höstmötet 23 november 2022 beslutades medlemsavgifterna för år 2023 . Alla medlemskap är ett tillsvidaremedlemskap och årsavgiften debiteras till samtliga medlemmar i början av januari 2023 med förfallodatum 2023-01-31.

Om du önskar göra någon förändring på ditt medlemskap inför 2023 ska detta meddelas till kansliet senast 30 november 2022.

Ändring som meddelas efter att årsfakturering skett fr om år 2023 debiteras ändringsavgift 300 kr/person enligt årsmötesbeslut våren 2022.

Vi fortsätter vårt arbete att förenkla och effektivisera och även tänka miljömedvetet, och detta visar sig i hur vi årsfakturerar medlemmarnas avgifter.

Sedan några får de flesta medlemsformerna ett meddelande till sin primära e-postadress i januari om att avgifterna finns att betala via webbetalning på www.golf.se  Medlem som ej anmält förändring och som ej betalat årsavgift via webben kommer få faktura mailad till den e-postadress som är registrerad på golf-id. Faktureringsavgift 50 kr tillkommer på mailad eller postad faktura. 

Kvitto för friskvårdsbidrag skrivs ut av medlemmen själv via webben när årsavgiften är betald. Medlem som fått och betalat en faktura ber om kvitto genom att skicka ett meddelande till kansli@landeryd.se .

Även passiva medlemmar samt juniormedlemmar kommer få betala sin årsavgift via sin inloggning på www.golf.se i början av januari 2023. Tidigare har dessa båda medlemskategorier fått faktura mailad via e-post.

Juniorer som ej fyllt 18 år ska ha minst en vårdnadshavare kopplad till sitt golf-id. Vårdnadshavaren kan därmed hjälpa sin junior att betala årsavgift via webben.

Vid betalning av årsavgiften får inga egna tillägg eller avdrag ske. Årsavgiften ska alltid betalas enligt de aviserade avgiftsposterna, I de fall som en faktura har skickats till medlem ska fakturans unika fakturanummer (ocr-nummer) anges som referens vid betalningen. Samtliga delar i respektive årsavgift är obligatorisk att betala senast på förfallodagen.

All avvikelse från medlemsformens totalbelopp ska alltid gå via kansliet, då ändring av medlemsform även ska ske. OBS! Ändring av medlemsform efter årsfakturering innebär att en tilläggsdebitering av 300 kr/person tillkommer.

Avgiften kan fortfarande delbetalas via MoreGolf och ny ansökan om delbetalning görs via MoreGolf. Den som redan har MoreGolf-kortet gör sin betalning på www.golf se med betalkortet och lägger därefter upp sin delbetalning på sin inloggning på MoreGolf/Entercard.

Vid betalning via webb kan betalsätt "Faktura" väljas. Då skapas en faktura med automatik som ska betalas till SwedbankPay inom 14 dagar.

Medlemsformer i Landeryds Golfklubb 2023

Formulär Medlemskap ››

Ladda hem blankett & bestämmelser för överlåtande av spelrätt 

Nya medlemmar kan endast köpa spelrätt via medlem som säljer.

Varmt välkommen att fylla i medlemsansökan så återkommer vi med erbjudande om medlemskap!
Se medlemsformerna nedan där det syns vilka medlemsformer som är möjliga att söka år 2023. 
Landeryds GK har max 4 200 aktiva medlemmar och när det antalet är fullt är det kö-lista med kö-avgift 300 kr/person och år som gäller.
Vid kö är det ändå möjligt att bli medlem genom att senior förvärvar ett eget spelrättsbevis genom köp från befintlig medlem som har behov att sälja.

Det finns även plats på Vårdsbergs GK, en fin 9-hålsbana som Landeryds GK sköter driften av från år 2018.
Ansök gärna om medlemskap via denna länk: Vårdsbergs GK

FÖR NÄRVARANDE ÄR DET FULLT I SAMTLIGA MEDLEMSKATEGORIER I LANDERYDS GK!
Fyll i medlemsansökan för att sätta upp dig på kö-lista, se förutsättningar i informationen ovan.

Avgifter 2023

Kategori 
Månadsavgift Årsavgift för spel Spelrätt krävs
       
Tre banor Fullvärdigt medlemskap (Spelrättsbevis krävs)
580 kr

6 450 kr

Ja
Tre banor 22-24 år    405 kr 4 350 kr  
Tre banor utan spelrättsbevis    805 kr 9 150 kr  
Tre banor Junior, hcp  9-21 år / Golfkul, ej hcp 0-9 år (avgift 650 kr)      100 kr x ålder + 350 kr  
Tre banor Vardagar (Spelrättsbevis krävs)  489 kr 5 350 kr Ja
Tre banor Distansmedlem / Studerande 

405 kr

4 550 kr  
       
Två banor (valfritt Masters/Classic/Vesterby Links) (Spelrättsbevis krävs) 514 kr 5 650 kr Ja
       
En bana Classic utan spelrättsbevis  Ny medlem! Max 400 personer! Kö-lista finns! 460 kr 5 000 kr  

En bana Vesterby Links vardag utan spelrättsbevis   Ny medlem! 

384 kr 4 100 kr  
       
Korthålsbana-medlem från 16 år   Ny medlem!   205 kr 2 400 kr  
       
Passiv medlem   800 kr Ja

I årsavgift för spel ingår medlemsavgift och spelrättsavgift. Städavgift 200 kr, Landerydspeng 250 samt GIT-avgift ca 64 kr tillkommer för aktiva medlemmar från 15 års ålder. Junior i ålder 13 och 14 år betalar endast GIT-avgift, ej städavgift eller Landerydspeng.

I medlemsformen Tre banor Distansmedlem/Studerande tillkommer ej städavgift.
Städ- och Landerydspeng tillkommer inte för de som har medlemsform Korthålsbana-medlem.

Förklaring till avgifter

Juniormedlem med hcp: erlägger avgift 100 kr x ålder + 350 kr, samt GIT-avgift. Från det år medlem fyller 15 år erläggs även städ- och Landerydspeng samt GIT-avgift från 13 års ålder.
Ex: junior 7 år har årsavgift 1 050 kr och junior 15 år har årsavgift ca 2 364 kr.
En vårdnadshavare (myndig kontaktperson som har rätt att teckna avtal för barnet) ska kopplas samman med junior som ej fyllt 18 år. Läs mer här: Vårdnadshavare

Juniormedlem utan hcp/Golfkul: erlägger avgift 650 kr. Gäller junior ålder 0-9 år som ej har hcp. Spel endast på Skandiamäklar-slingan.
En vårdnadshavare (myndig kontaktperson som har rätt att teckna avtal för barnet) ska kopplas samman med junior som ej fyllt 18 år. Läs mer här: Vårdnadshavare

GIT-avgift: ca 64 kr
Detta är en avgift golfklubben ska betala till Svenska Golfförbundet för underhåll och utveckling av Golfens IT-system som medlem når via sin inloggning till "Min Golf" på www.golf.se  Avgiften bestäms av Svenska Golfförbundet.

Städavgift: 200 kr
Avgiften återbetalas genom laddning på Landerydskortet med summa 250 kr. Avgift betalas av aktiv medlem ålder 15 år och äldre. Denna avgift gäller ej för medlemsformerna Tre banor Distansmedlem/Studerande samt Korthålsbana-medlem.

Landerydspeng: 250 kr
Avgift som aktiv medlem ålder 15 år och äldre får tillgodo i restaurangerna på Landeryd & Vesterby och i vår shop och som ska nyttjas under innevarande år. Kansliet ombesörjer att Landerydspengen laddas på det svarta Landerydskortet före säsongsstart och under förutsättning att årsavgiften är betald senast på förfallodatum. Landerydskortet måste också knytas till golf-id genom registrering av medlemskort. Detta sker endast ske vid ett tillfälle.
Denna avgift gäller ej för medlemsformen Korthålsbana-medlem.

Anmärkning; observera att Städavgift och Landerydspeng skall förbrukas under innevarande säsong.

Överlåtelse av spelrätt 800 kr
Vid överlåtelse av spelrätt mellan två personer, tas en inträdesavgift ut. Vid överlåtelse mellan familjemedlemmar utgår ingen avgift, ej heller vid köp av spelrätt av Landeryds Golfklubb.

För Dig, Fullvärdig medlem i Landeryds Golfklubb, gäller följande:
Fritt spel på Landeryds alla banor, Masters, Classic, Vesterby Links och Skandiamäklar-slingan. Fritt spel gäller även på Vårdsberg. Möjlighet att nyttja vår relaxavdelning och bastuanläggning på Vesterby, men bokning måste ske via receptionen 013-36 22 50. Dessa förmåner kan komma att ändras om andra avtal skrivs.

Förklaringar till olika medlemskategorier

Tre banor Fullvärdigt medlemskap
"Klassiskt" medlemskap. Fritt spel alla tider och dagar. Samt tillgång till alla förmåner som beskrivs högre upp i dokumentet. Detta krävs dock tidigast fr o m det år medlem fyller 25 år. Finns med eller utan Spelrätt.
Senior 22-24 år behöver ej ha eget spelrättsbevis.

Fullvärdigt medlemskap krävs för deltagande i klubbens olika seriespel.

Möjligheten att delbetala årsavgiften finns genom att teckna avtal genom att ansluta sig till MoreGolf-kortet:
Vanligt medlemskap med Spelrätt månadskostnad 580 kr,
Vanligt medlemskap utan Spelrätt månadskostnad 805 kr

För mer info om delbetalning  http://moregolf.golf.se/formaner/delbetalning/ .

Tre banor Vardagar
Fritt spel vardagar måndag till fredag. Lördag, söndag & helgdagar erläggs reducerad greenfee 450 kr. Vid tävling erläggs tävlingsgreenfee (250 kr). Fri tillgång till Skandiamäklar-slingan samt till Vårdsberg.

Tre banor Distansmedlem eller Studerande. Max antal 150 st
För medlemmar som är skrivna utanför Östergötland eller är studerande och som kan uppvisa studerandelegitimation under varje år denna medlemsform gäller. Fri tillgång till samtliga Landeryds banor; Masters, Classic, Vesterby Links samt Skandiamäklar-slingan.

Tre banor Juniormedlem
Junior är du till och med 21 år. Fr.o.m. tredje hemmavarande barn fritt.
Junior utan hcp i ålder 0-9 år har medlemsformen "Golfkul" och flyttas till "Tre banor junior" vid ålder 10 år eller uppnått hcp. Junior som deltar i Juniorträning ska ha medlemsform "Tre banor junior". Junior som deltar i Golfkul ska ha medlemsform "Golfkul ej hcp 0-9 år".

Två banor (Masters/Classic/Vesterby Links)
Fritt spel på de två valfria 18-hålsbanorna och Skandiamäklar-slingan samt Vårdsberg. För spel på den 3:e 18-hålsbanan erläggs reducerad greenfee vardag 300 kr och lör-sön, helgdag 450 kr. Vid tävlingar på den 3:e 18-hålsbanan erläggs tävlingsgreenfee (250 kr).

En bana Classic
Gäller endast nya medlemmar. Max antal 400 st. Fritt spel på Classic alla veckodagar samt korthålsbanan. För spel på klubbens övriga banor erläggs reducerad greenfee vardag 300 kr och lör-sön, helgdag 450 kr. Vid tävlingar på Masters och Vesterby Links erläggs tävlingsgreenfee (250 kr).

En bana Vesterby Links vardag  Max antal 50 st.
Gäller endast nya medlemmar. Fritt spel på Vesterby Links måndag-fredag samt Skandiamäklar-slingan alla veckodagar. För spel på klubbens övriga banor erläggs reducerad greenfee vardag 300 kr och lör-sön, helgdag 450 kr.  Vid tävlingar på Masters och Classic erläggs tävlingsgreenfee (250 kr).

Korthålsbana-medlem
Gäller endast nya medlemmar. Fritt spel på Skandiamäklar-slingan. Vid spel på 18-hålsbanorna erläggs greenfee som är reducerad med 100 kr från ordinarie greenfee. En greenfeecheck att nyttja valfri bana i Landeryds GK ingår. Hämtas i receptionen vid säsongsstarten.

Passivt medlemskap
Medlem som ansöker om passivt medlemskap och får det beviljat kan som längst ha detta i max två år enligt årsmötesbeslut. Inom denna tvåårsperiod ska medlem sedan antingen återgå till aktivt medlemskap, ansöka om förlängt passivt medlemskap eller sälja sitt spelrättsbevis och utträda ur klubben.
Som passiv medlem kan du när som helst återgå till aktivt medlemskap när du vill återuppta golfspelet igen. För spel på golfbanorna krävs någon form av aktivt medlemskap både för våra medlemmar och gästande spelare.
Passiv medlem har rätt till 5 rundor på Skandiamäklar-slingan genom att uppvisa stämpelkort i receptionen Landeryd före spel. Stämpelkortet uthämtas i receptionen Landeryd och finns tillgängligt från säsongsstart.

 

Ankomstregistrering

Ankomstregistrering ska alltid göras i god tid före spel. Detta sker i Caddymaster på Landeryd eller i receptionen på Vesterby eller i golfterminalen som finns i anslutning till våra båda receptioner. Landeryds GK förbehåller oss rätten att flytta samman bokningar av bollar med färre än 4 spelare.

Eftersom den mesta av vår information går via medlemsbrev och mailutskick är det viktigt att vi har korrekta uppgifter, ändring görs enklast i "Min Golf" på golf.se eller via kansliet på kansli@landeryd.se.

För att få nyhetsbrev måste du själv anmäla din e-postadress via vår hemsida Nyhetsbrev.

Golfbil

Landeryds GK hyr ut golfbilar till medlemmar och gäster i mån av tillgång. Det finns golfbilar på båda anläggningarna; Landeryd (banorna Masters & Classic) och Vesterby (bana Vesterby Links).

För att hyra golfbil krävs att man fyllt 15 år samt inneha körkort för A-traktor/mopedbil eller 18 år och har körkort för bil. Den som hyr bilen är ansvarig för denna och ev medföljande passagerare. Föraren ska vara nykter/drogfri.

Max en bokning i taget och endast i mån av tillgång. Under period som golfbilsförbud gäller kan dispens ges till förare som innehar läkarintyg och som även visar detta för receptionen. Läkarintyg ska uppvisas för att pris för golfbil med läkarintyg ska gälla.

Kortare golfbilsförbud under golfsäsong kan gälla vid t ex period med mycket nederbörd som gör banorna mer ömtåliga.

Bokning sker i receptionerna:
Reception Landeryd 013-36 22 00 (val 1)
Reception Vesterby 013-36 22 50

Priser

Ordinarie pris fredag-söndag  500 kr
Ordinarie pris måndag-torsdag  450 kr
Spelare med läkarintyg måndag-söndag  300 kr
Medlem 65 år o äldre mån-tors  250 kr
Golfbilshyra två rundor samma dag  750 kr

Medlem kan även köpa årskort för golfbil. Kontakta kansliet 013-36 22 10 eller kansli@landeryd.se 

Årskortet är personligt och kan endast utnyttjas av innehavaren personligen.

Årskort helgfria vardagar   3 700 kr 
Årskort helgfria vardagar med läkarintyg  2 900 kr

 

Bagförvaring

Skåp hyrs ut till klubbens medlemmar.  Det finns 454 st skåp på anläggning Landeryd samt 30 st skåp på anläggning Vesterby. Dessutom hanterar Junior-och Elitkommittén 45 st juniorskåp som i första hand hyrs ut till juniorer i träning- och tävlingsverksamheten.

Överskåp 450 kr
Underskåp 550 kr
Juniorskåp i "gamla juniorboden"  300 kr