Skip to main content

Medlemsformer

Rätt till spel på banan regleras genom olika medlemsformer. Här kan du läsa mer om våra olika medlemsformer och hitta den som passar dig bäst.

Det är fullt i golfklubben, men för vissa ålderskategorier kan det dock finnas möjlighet att bli medlem. Fyll gärna i medlemsansökan så återkommer vi med aktuell information!

Tre banor - Fullvärdig

Klassiskt medlemskap!

Fritt spel på Landeryds alla banor alla tider, Masters, Classic, Vesterby Links och Skandiamäklar-slingan. Möjlighet att nyttja vår relaxavdelning och bastuanläggning på Vesterby

 • För dig som äger spelrättsbevis.
 • Detta medlemskap krävs dock tidigast fr o m det år medlem fyller 25 år.
 • Fullvärdigt medlemskap krävs för deltagande i klubbens olika seriespel.

Tre banor - utan spelrätt

För dig som inte har spelrättsbevis

Fritt spel på Landeryds alla banor alla tider, Masters, Classic, Vesterby Links och Skandiamäklar-slingan. Möjlighet att nyttja vår relaxavdelning och bastuanläggning på Vesterby

 • Detta medlemskap krävs dock tidigast fr o m det år medlem fyller 25 år.
 • Fullvärdigt medlemskap krävs för deltagande i klubbens olika seriespel.

Tre banor - Vardagar

För dig som spelar mest vardagar!

Fritt spel alla tider, vardagar måndag till fredag på Landeryds alla banor, Masters, Classic, Vesterby Links och Skandiamäklar-slingan.

 • Lördag, söndag & helgdagar erläggs reducerad greenfee, se avgifter.
 • För dig som äger spelrättsbevis
 • Vid tävling erläggs tävlingsgreenfee, se avgifter.

Tre banor - Distans/Studerande

Max antal 150 st

Fritt spel på Landeryds alla banor; Masters, Classic, Vesterby Links samt Skandiamäklar-slingan.

För medlemmar som är skrivna utanför Östergötland eller är studerande och som kan uppvisa studerandelegitimation under varje år denna medlemsform gäller.

Junior

Upp till 21 år

Junior är du till och med 21 år. Junior som deltar i Juniorträning ska ha medlemsform detta medlemskap. 

 • Junior som deltar i klubbens organiserade träning ska även ha ett juniormedlemskap.
 • Fr.o.m. tredje hemmavarande barn fritt.

  Junior 0-10 år
  Junior 11-14 år
  Junior 15-17 år
  Junior 18-21 år

En bana - Classic

Denna medlemsform upphör fr o m 2025-01-01

Gäller endast nya medlemmar. Max antal 400 st. Fritt spel på Classic alla veckodagar samt korthålsbanan.

 • Utan spelrättsbevis
 • För spel på klubbens övriga banor erläggs reducerad greenfee vardag och lör-sön, helgdag, se avgifter.
 • Vid tävlingar på Masters och Vesterby Links erläggs tävlingsgreenfee, se avgifter.

En bana - Vesterby Links vardag

Max antal 150 st.

Gäller endast nya medlemmar. Fritt spel på Vesterby Links måndag-fredag samt Skandiamäklar-slingan alla veckodagar.

 • För spel på klubbens övriga banor erläggs reducerad greenfee vardag och lör-sön, helgdag, se avgifter.  
 • Vid tävlingar på Masters och Classic erläggs tävlingsgreenfee, se avgifter.

Medlem - Korthålsbanan

Gäller endast nya medlemmar. Fritt spel på Skandiamäklar-slingan.

 • Vid spel på 18-hålsbanorna erläggs greenfee som är reducerad med 100 kr från ordinarie greenfee.
 • En greenfeecheck att nyttja valfri bana i Landeryds GK ingår. Hämtas i receptionen vid säsongsstarten.

Passivt medlemskap

Medlem som ansöker om passivt medlemskap och får det beviljat kan som längst ha detta i max två år enligt årsmötesbeslut.

Inom denna tvåårsperiod ska medlem sedan antingen återgå till aktivt medlemskap, ansöka om förlängt passivt medlemskap eller sälja sitt spelrättsbevis och utträda ur klubben.

Som passiv medlem kan du när som helst återgå till aktivt medlemskap när du vill återuppta golfspelet igen.

För spel på golfbanorna krävs någon form av aktivt medlemskap både för våra medlemmar och gästande spelare.

Passiv medlem har rätt till 5 rundor på Skandiamäklar-slingan genom att uppvisa stämpelkort i receptionen Landeryd före spel. Stämpelkortet uthämtas i receptionen Landeryd och finns tillgängligt från säsongsstart.

Tre banor 22 - 24 år

Fritt spel på Landeryds alla banor alla tider, Masters, Classic, Vesterby Links och Skandiamäklar-slingan. Möjlighet att nyttja vår relaxavdelning och bastuanläggning på Vesterby

 • Detta medlemskap gäller för dig som är i ålder 22-24 år.

Delbetala medlemsavgiften

Möjligheten att delbetala årsavgiften finns genom att teckna avtal genom att ansluta sig till MoreGolf-kortet.

Information om medlemskap och betalning

Alla medlemskap är ett tillsvidaremedlemskap och årsavgiften debiteras till samtliga medlemmar i början av januari 2024 med förfallodatum 2024-01-31.

Om du önskar göra någon förändring på ditt medlemskap inför 2024 ska detta meddelas till kansliet senast 30 november 2023. Ändring som meddelas efter att årsfakturering skett fr om år 2023 debiteras ändringsavgift 300 kr/person enligt årsmötesbeslut våren 2022.

Vi fortsätter vårt arbete att förenkla och effektivisera och även tänka miljömedvetet, och detta visar sig i hur vi årsfakturerar medlemmarnas avgifter.

Sedan några år får alla medlemmar ett meddelande till sin primära e-postadress i januari om att avgifterna finns att betala via webbetalning på www.golf.se  Medlem som ej anmält förändring och som ej betalat årsavgift via webben kommer få faktura mailad till den e-postadress som är registrerad på golf-id. Faktureringsavgift tillkommer på mailad eller postad faktura. 

Kvitto för friskvårdsbidrag skrivs ut av medlemmen själv via webben när årsavgiften är betald. Medlem som fått och betalat en faktura ber om kvitto genom att skicka ett meddelande till kansli@landeryd.se .

Juniorer som ej fyllt 18 år ska ha minst en vårdnadshavare kopplad till sitt golf-id. Vårdnadshavaren kan därmed hjälpa sin junior att betala årsavgift via webben.

Vid betalning av årsavgiften får inga egna tillägg eller avdrag ske. Årsavgiften ska alltid betalas enligt de aviserade avgiftsposterna, I de fall som en faktura har skickats till medlem ska fakturans unika fakturanummer (ocr-nummer) anges som referens vid betalningen. Samtliga delar i respektive årsavgift är obligatorisk att betala senast på förfallodagen.

All avvikelse från medlemsformens totalbelopp ska alltid gå via kansliet, då ändring av medlemsform även ska ske. OBS! Ändring av medlemsform efter årsfakturering innebär att 300 kr/person tillkommer som avgift att betala.

Avgiften kan fortfarande delbetalas via MoreGolf och ny ansökan om delbetalning görs via MoreGolf. Den som redan har MoreGolf-kortet gör sin betalning på www.golf se med betalkortet och lägger därefter upp sin delbetalning på sin inloggning på MoreGolf/Entercard.

Vid betalning via webb kan betalsätt "Faktura" väljas. Då skapas en faktura med automatik som ska betalas till SwedbankPay inom 30 dagar.