Skip to main content
  • for.the greater golf

Landeryd är en av Sveriges största golfanläggningar med tre 18-hålsbanor på två platser strax utanför Linköping. Vi jobbar ständigt för att utveckla vårt erbjudande som golfanläggning, men vi vill också vara en positiv kraft för såväl idrotten golf som samhället i stort. Därför arbetar vi målmedvetet med utvecklingsfrågor inom flera områden. Vi har samlat dem i ett 10-punkters utvecklingsprogram som vi kallar "For the greater golf".
Upptäck hur vi tillsammans kan skapa ett ännu bättre Landeryd.

Hållbarhet

Landeryd arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor, både när det gäller vårt ekologiska avtryck och sociala frågor. Våra tre 18-hålsbanor är Geocertifierade för att öka systematiken i miljöarbetet. Vi minimerar till exempel användningen av kemikalier i banskötsel och utvecklar naturområden på och kring banan.

Hotell, restaurang och konferens

Vi är en av Sveriges största golfanläggningar, med ett mycket brett utbud av aktiviteter för gäster och medlemmar. I takt med att vi växer som klubb och destination, utvecklar vi vårt erbjudande även utöver själva golfupplevelsen. Det handlar om bland annat restaurangverksamhet, konferens, boende, event, shop samt aktiviteter, men också hur vi kommunicerar med och bemöter våra gäster och medlemmar dagligen.

Juniorverksamhet

På Landeryd driver vi stolt Sveriges största juniorverksamhet inom golf. Vår målsättning är att alla som vill träna golf ska få göra det med hög kvalitet. Vi utvecklar såväl bred verksamhet som elitsatsningar. Bland våra aktiviteter finns golfkul för de yngsta, juniorträning, golfläger, Future Team för de som vill satsa på golfen samt verksamhet för tävlingsspelare.

Banutveckling

Det är våra banor som främst definierar upplevelsen av Landeryd som destination. Vårt mål är att våra tre banor årligen ska finnas på Svensk Golfs topp 50-lista. Vi har därför stort fokus på att över tid skapa fler golfhål, säkerställa en kostnadseffektiv skötsel, genomföra förändringar som snabbar upp spelet och ökar varje banas profilering och kvalitet.

Jämställdhet och inkludering

Golfsverige måste utvecklas i takt med samtiden för att behålla medlemmar och samtidigt öka attraktionskraften hos grupper vi inte når idag. Det är en av de viktigaste utmaningarna inom svensk golf. Därför arbetar Landeryd aktivt och målmedvetet med satsningar på inkludering som Vision 50/50 och handigolf.

Hälsa och friskvård

Golf som friskvård är en viktig del av vår verksamhet. Vi har en uppskattad seniorverksamhet och arbetar aktivt för att erbjuda paragolf för personer med funktionsvariationer. Utöver golfen har vi ett stort övrigt utbud inom hälsa på vår anläggning.

Tävling

Golf är inte bara friskvård och sällskapsspel utan också en arena för att tävla indivduellt och i lag. Hos oss ska det finnas stora möjligheter för att tävla på klubbnivå. Vår tävlingskommité arbetar löpande med att utveckla och anpassa olika tävlingskoncept för att nå en större variation gällande deltagare, t.ex lag/scrambletävlingar, shotgunstarter, klubbmästerskap m.m.

Medlemsaktiviteter

Golfklubben är Landeryds hjärta, och vi återinvesterar ständigt i anläggningen för att skapa värde för våra medlemmar. I detta ingår att utveckla ett utbud av aktiviteter för alla typer av medlemmar. Vi vill fortsätta utveckla den fina klubbkänslan och gemenskapen som finns på Landeryd.

Träning, utbildning och proverksamhet

Vi är en golfdestination och golfklubb som växer. Därför behöver vi hela tiden utveckla våra möjligheter till träning och undervisning individuellt eller i grupp. Att det finns moderna, varierande och tillgängliga träningsområden är en viktig del av vårt totala erbjudande. Vårt mål är att över tid utveckla vårt året runt-erbjudande inom träning, för alla åldrar och nivåer på spelare.

Partnersamarbeten och event

Vi utvecklas tillsammans med våra partners, och vill ha en aktiv roll i Linköpings näringsliv. Vi skapar ständigt nya arenor för samverkan inom vår anläggning. Vi skapar värde för våra partnerföretag, till exempel genom exponeringsytor och event som företagsgolf.