Skip to main content

Avgifter 2024

FÖR NÄRVARANDE FINNS DET PLATS I SAMTLIGA MEDLEMSKATEGORIER I LANDERYDS GK!

Fyll i medlemsansökan för att sätta upp dig på kö-lista, se förutsättningar i informationen ovan.


Kategori 
Månadsavgift Årsavgift för spel Spelrätt krävs
Tre banor Fullvärdigt medlemskap (Spelrättsbevis krävs) 622 kr 6 950 kr  Ja
Tre banor 22-24 år  447 kr

4 850 kr

 
Tre banor utan spelrättsbevis    864 kr 9 850 kr  
Tre banor Vardagar (Spelrättsbevis krävs)  530 kr 5 850 kr  Ja
Tre banor Distansmedlem / Studerande  447 kr 5 050 kr  
En bana Classic utan spelrättsbevis  Ny medlem! Max 400 personer. 501 kr 5 500 kr  
En bana Vesterby Links vardag utan spelrättsbevis   Ny medlem! 

426 kr

4 600 kr  
Korthålsbana-medlem från 16 år   Ny medlem!  222 kr 2 600 kr  
Junior 0-10 år   1 000 kr  
Junior 11-14 år   1 500 kr  
Junior 15-17 år   2 000 kr  

Junior 18-21 år

  2 500 kr  
       
Passiv medlem    800 kr

Ja

I årsavgift för spel ingår medlemsavgift och spelrättsavgift. Städavgift 200 kr, Landerydspeng 250 samt GIT-avgift 67 kr tillkommer för aktiva medlemmar från 15 års ålder.

I medlemsformen Tre banor Distansmedlem/Studerande tillkommer ej städavgift.

Städ- och Landerydspeng tillkommer inte för de som har medlemsform Korthålsbana-medlem.

Bagförvaring

Skåp hyrs ut till klubbens medlemmar.  Det finns 454 st skåp på anläggning Landeryd samt 30 st skåp på anläggning Vesterby. Dessutom hanterar Junior-och Elitkommittén 45 st juniorskåp som i första hand hyrs ut till juniorer i träning- och tävlingsverksamheten.

Överskåp 450 kr
Underskåp 550 kr
Juniorskåp i "gamla juniorboden"  300 kr

Golfbil

Medlem kan köpa årskort för golfbil. Kontakta kansliet 013-36 22 10 eller kansli@landeryd.se 

Årskortet är personligt och kan endast utnyttjas av innehavaren personligen.

Årskort helgfria vardagar   4 000 kr 
Årskort helgfria vardagar med läkarintyg  3 200 kr

Ordinarie pris måndag - söndag    500 kr

Spelare med läkarintyg  

Medlem 65 år och äldre måndag- torsdag

   300 kr

Förklaring till avgifter

Juniormedlem: erlägger enligt sin ålders kategori. Från det år medlem fyller 15 år tillkommer även städ- och Landerydspeng.
Ex: junior 7 år har årsavgift 1 000kr och junior 15 år har årsavgift 2 450 kr.
En vårdnadshavare (myndig kontaktperson som har rätt att teckna avtal för barnet) ska kopplas samman med junior som ej fyllt 18 år. Läs mer här: Vårdnadshavare

GIT-avgift: 67 kr
Detta är en avgift golfklubben ska betala till Svenska Golfförbundet för underhåll och utveckling av Golfens IT-system som medlem når via sin inloggning till "Min Golf" på www.golf.se  Avgiften bestäms av Svenska Golfförbundet.

Städavgift: 200 kr
Avgiften återbetalas genom laddning på Landerydskortet med summa 250 kr. Avgift betalas av aktiv medlem ålder 15 år och äldre. Denna avgift gäller ej för medlemsformerna Tre banor Distansmedlem/Studerande samt Korthålsbana-medlem.

Landerydspeng: 250 kr
Avgift som aktiv medlem ålder 15 år och äldre får tillgodo i restaurangerna på Landeryd & Vesterby och i vår shop och som ska nyttjas under innevarande år. Kansliet ombesörjer att Landerydspengen laddas på Landerydskortet vid säsongsstart och under förutsättning att årsavgiften är betald senast på förfallodatum. 
Denna avgift gäller ej för medlemsformen Korthålsbana-medlem.

Anmärkning; observera att Städavgift och Landerydspeng skall förbrukas under innevarande säsong.

Överlåtelse av spelrätt 800 kr
Vid överlåtelse av spelrätt mellan två personer, tas en inträdesavgift ut. Vid överlåtelse mellan familjemedlemmar utgår ingen avgift, ej heller vid köp av spelrätt av Landeryds Golfklubb.

För Dig, Fullvärdig medlem i Landeryds Golfklubb, gäller följande:
Fritt spel på Landeryds alla banor, Masters, Classic, Vesterby Links och Skandiamäklar-slingan. Möjlighet att nyttja vår relaxavdelning och bastuanläggning på Vesterby under högsäsong, men bokning måste ske via receptionen 013-36 22 50. Dessa förmåner kan komma att ändras om andra avtal skrivs.