Skip to main content

Aktuellt från seniorkommittén

Spelschema Trivselgolfen 2024

 Så här spelar vi Trivselgolfen i år:

Apr
17 Classic Scramble, 4-mannalag
24 Masters Slaggolf
Maj
8 Vesterby 4-boll/bästboll
15 Classic Poängbogey
22 Vesterby Scramble, 2-mannalag
29 Masters Slaggolf. Shotgun
Juni
5 ---
12 Masters Golf i Valstakt
19 Classic SH-Svingen, Scramble/Shotgun
26 Classic Slaggolf
Juli
3 Masters 4-boll/bästboll
10 Vesterby Greensome
17 Classic Slaggolf
24 Vesterby Poängbogey
Augusti
7 Vesterby Scramble 3-mannalag
14 Classic Poängbogey
21 Masters Classic (tre tees)
28 Vesterby Poängbogey
September
4 Classic Irish Greensome
11 Vesterby Flaggtävling
18 Masters Slaggolf
25 Vesterby Säsongsavslut Scramble/Shotgun

Anteckningar från Vårupptakten 24 mars 2024

Plats: Landeryd Kök & Bar

Närvarande: Ca 70 personer

Ordförande Mats Nyqvist hälsade alla välkomna.

Vi började med ett Extra Årsmöte. Detta för att förra årets kassa ej blivit reviderad samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för tiden 221001 – 231231. Vi ändrar därmed även verksamhetsåret till kalenderår, för att möjliggöra revision i god tid inför årsmötet. I fortsättningen kommer årsmötet att hållas i Mars/April.

Anitha Andersson gick igenom prislistan som gäller för denna säsong. Allt har ju blivit dyrare, vilket gör att även vi måste göra en liten prisjustering.

Onsdagsgolf 50 kr
SH-svingen 80 kr
Höstavslutningen 80 kr
Matchstegen 50 kr

På höstavslutningen gjordes en uppföljning av de förändringar som gjorts under säsongen, utefter den enkät som tidigare hade skickats ut. Nu har vi gjort ytterligare en utvärdering och några förändringar genomförs i år. Vi kommer att ha ungefär lika många singeltävlingar, som lag- och partävlingar. En shotgunstart, förutom SH-svingen och höstavslutningen, då restaurangen serverar grillad korv efteråt. Nytt för i år är fritt val av tee, på alla tävlingar, både singel och lag. I stort sett alla tävlingar har första start kl 08.00. Spel utom tävlan, par-3 tävling och tävling med 3 klubbor, tas bort, då det inte fanns något intresse för dessa.

Urban Rehnlund gick igenom säsongens Trivselgolf. Vi spelar varje onsdag med start den 17 april, förutom under golfveckan, V 31, samt ej heller den 5 juni, då det inte finns någon ledig bana.
SH-svingen är den 19 juni och höstavslutningen den 25 september. Då har vi gemensam start med mat och prisutdelning efteråt.

Vi kommer även denna säsong ha en ”Tävling i tävlingen” där man räknar bästa resultat per bana,
d v s bäst på tre banor. Gäller alltså på alla singeltävlingar tillsammans. Lite andra småtävlingar kommer vi också lägga in på några onsdagar.

Anitha Andersson informerade om matchstegen. Det kommer att vara lite längre spann mellan varje omgång, så att man hinner spela i lugn och ro. En tavla sätts upp i receptionen, med mer info samt hela stegen. Alla kommer få spela minst två matcher.

I april hade vi planerat in två tillfällen för regelvandring. Då det visade sig att klubben också gått ut med en sådan kväll, bestämdes att vi ställer in våra träffar.
Efter mötet diskuterades detta vidare och vi ändrar oss nu igen. Det blir alltså regelvandringar som planerat, den 16 april på Landeryd och 18 april på Vesterby. Vi bjuder på kaffe/the och fralla. Mer info på Facebook och hemsidan, anmälan via GIT.

Vi hade tänkt oss en ”hemlig gäst” ikväll, men då alla i klubben var på kick-off idag, fick denna punkt utgå. Det fanns ytterligare ett förslag, men LHC:s slutspel satte stopp för detta.

Mats Nyqvist informerade lite om klubbens olika ansvarsområden. Klubben delegerar olika uppgifter till vissa personer, som blir ansvariga.

Greenfeelagningarna, ansvariga Kristoffer Panzar och Peter Isaksson, De delegerar i sin tur vidare till olika kontaktpersoner, Marianne Tjärnlund för Classic och Masters ,
Kostas Papanikolaou för Vesterby. Varje gång man är med, får man även fika samt lunch.
Är man med minst 5 ggr, får man ett presentkort i shopen på 500 kr.
Mer info gällande Landeryds banor, kontakta Gunnel Eriksson eller Josefine Garton
kansli@landeryd.se
josefine.garton@landeryd.se

Golfvärdar, kontaktperson Agneta Marcusson. Birgitta Holmström slog ett slag för detta. Gäller lördagar/söndagar/helgdagar under säsongen. Här gäller att man ställer upp minst
3 ggr, för att få ett presentkort i shopen, på 500 kr. För mer info, kontakta Agneta.
agneta.marcusson@gmail.com

Övriga arbetsuppgifter såsom tältbygge, skyltning mm vid större tävlingar, ansvarar den personal som är tilldelad tävlingen. De tar i sin tur in fler personer som hjälp.

Vid säsongsslut brukar alla som hjälpt till, bjudas in till en funktionärsgolf med mat, som tack.

Mats informerade om att vi fått en förfrågan från SPF om att arrangera en aktivitet, tisdag i V 21, den 21 maj, då de har sin hälsovecka. Vi kommer bl a erbjuda lite olika puttävlingar samt förhoppningsvis en rabatterad lunch i restaurangen.

Det har kommit in en motion angående orange tee. Kerstin Turbell redogjorde för denna. Föreslog att man kan använda de byggda matt tees som nu finns på Classic vinterslinga. Då detta inte är ett beslut som tas av seniorkommitten, skickar vi vidare frågan till klubben.

Mats Nyqvist avslutade kvällen och tackade för visat intresse. Innan vi gick hem, fick alla en kupong som ger oss 10% rabatt i shopen.

Vid pennan

Birgitta Holmström

Protokoll från extra årsmötet

Landeryds Seniorkommitté
Extra årsmöte tisdag den 26 mars 2024, på Landeryd Kök & Bar

Närvarande:
Ca 70 personer inklusive medlemmar från styrelsen,
Mats Nyqvist, Britt-Inger Karlsson, Katarina Dahl,
Birgitta Holmström, Urban Rehnlund, Anitha Andersson,
Olov Brink

1. Mötets öppnande
Ordförande Mats Nyqvist hälsade samtliga välkomna och öppnade mötet. Styrelsemedlemmarna presenterade sig. Dessa val gjordes på årsmötet i höstas.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Ordförande, Mats Nyqvist
Sekreterare, Birgitta Holmström

3. Val av protokolljusterare
Till att justera dagens protokoll valdes Agneta Nyqvist och Lars Huljebrandt.

4. Ekonomisk redovisning samt revisionsberättelsen
Förslag på att ändra verksamhetsåret till kalenderår, godkändes.

Anitha redogjorde för ekonomin från 221001 – 230930. (se separat artikel "Inför det extra årsmötet")
Kassan har ej tidigare blivit reviderad, beroende på tidsbrist mellan bokslut och årsmöte. Därav detta extra årsmöte samt ändring till kalenderår.

Revisor Olov Brink gick igenom revisionsberättelsen för tiden 221001 – 230930, reviderad av tidigare revisor Leif-Åke Carlsson samt för tiden 231001 – 231231.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för hela perioden, 221001 – 231231.

5. Övriga frågor
Inga övriga frågor kom upp

6. Avslutning
Ordförande Mats Nyqvist tackade för visat intresse och avslutade
mötet. Därefter fortsatte kvällens Vårupptakt.

Vid pennan                             Ordförande

Birgitta Holmström               Mats Nyqvist

Justeras

Agneta Nyqvist                      Lars Huljebrandt

Inbjudan till regelkurs

Landeryds Seniorkommitté bjuder in till regelträff med Peter Lindh!
Vi arrangerar två regelvandringar för Landeryds Seniorer, en på Landeryd och en på Vesterby.
Vi kommer ta en promenad och se exempel på vad som kan hända vid olika situationer på banan under spelet.
Alt. 1 Landeryd 16 april kl. 09-12 OBS FULLTECKNAD
Alt. 2 Vesterby 18 april kl. 13-16
Vi bjuder på kaffe & fralla vid träffen
Anmälan görs i tävlingsformuläret på MinGolf.
Ange om du vill delta på Landeryd den 16 april eller på Vesterby den 18 april
Max antal deltagare är 30 per tillfälle

Hjärtligt välkomna
Britt-Inger & Katarina Dahl,

Inför det extra årsmötet

Följande underlag kommer att presenteras och redovisas vid Seniorkommitténs extra årsmöte:

balansrakning

 

 

 

 

 

 

 

 

resultatrakning

rev ber 2023 web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rev ber q4

Extraordinärt Årsmöte samt Seniorernas Vårupptakt 2024

Tisdag 26 mars kl 18.00, på Landeryd Kök & Bar

Extraordinärt Årsmöte, agenda
• Mötets öppnande
• Val av ordförande och sekreterare
• Beslut om ändring av budgetår till Kalenderår
(anledning till ändring är att möjliggöra att bokslut och revision kan
utföras i god tid inför Årsmötet, vilket inte har varit möjligt när årsmötet
har legat i anslutning till säsongsavslutningen)
• Mötets avslutning

Program För Vårupptakten
• Fika
• Hemlig gäst
• Trivselgolfen onsdagar
• Matchstegen
• Ekonomi

Föranmälan krävs. 
Anmälan sker på email senast den 19 mars till Urban Rehnlund urehn@icloud.com

Varmt välkomna!

Landeryds Seniorskommittés årsmötesprotokoll

Årsmöte onsdag den 4 oktober 2023, på Vesterby

Fortsätt läsa