Kommande projekt Masters & Classic

Vi har tillsammans med banarkitekten Johan Benestam tagit fram ett första utkast på förbättringsåtgärder på Masters och Classic.

skiss half way house

Utgångspunkten har varit att skapa en bättre spelupplevelse på hål 9 och 10 på Masters och att förbättra säkerheten runt hål 8, 9 och 10 på Classic, samt bygga ett halfway house gemensamt för båda banorna. Detta kommer innebära att en ny green och greenområde byggs på hål 16 på Classic, för att få ett bra flöde runt halfway house.

En tidsplan för detta kommer att tas fram under sensommaren/hösten.

I bifogade filer kan du se skisser på projektet
pdflanderyd_golfklubb_konceputell_plan_kiosk_placering__rerouting_norra_hal_9_utkast_2_20220421.pdf
pdflanderyd_golfklubb_konceputell_plan_kiosk_placering__rerouting_norra_hal_10_utkast_2_20220421.pdf
pdflanderyd_golfklubb_konceputell_plan_kiosk_placering__rerouting_norra_hal_11_utkast_2_20220421.pdf
pdflanderyd_golfklubb_konceputell_plan_kiosk_placering__rerouting_sodra_hal_8_utkast_2_20220421.pdf
pdflanderyd_golfklubb_konceputell_plan_kiosk_placering__rerouting_sodra_hal_9_utkast_2_20220421.pdf
pdflanderyd_golfklubb_konceputell_plan_kiosk_placering__rerouting_sodra_hal_16_del_1_av_2_1_1000_utkast_2_20220421.pdf
pdflanderyd_golfklubb_konceputell_plan_kiosk_placering__rerouting_sodra_hal_16_del_2_av_2_1_1000_utkast_2_20220421.pdf

Har du frågor angående projektet kontakta bancheferna

Peter.Isaksson@landeryd.se
Kristoffer.Pantzar@landeryd.se 

Driving Rangen på Landeryd behöver stängas vissa tillfällen denna vecka!

Driving Rangen på Landeryd är nu inne i slutfasen och behöver stängas vissa tillfällen denna vecka!

Denna vecka installeras datasystem och Trackman på rangen.
Vi kommer att behöva stänga av Rangen under vissa tider denna vecka med kort varsel. De som installerar utrustningen behöver vara ute på rangen vissa tillfällen och då kommer det vara ABSOLUT FÖRBJUDET att slå bollar.

Självklart kan du träna närspel på våra andra ytor under tiden eller varför inte besöka Driving Rangen på Vesterby.

Asfaltering

Torsdag 12e maj och fredag 13e maj kommer många av gångvägarna vid våra tee på Classic att asfalteras. Arbetet innebär att framkomligheten kommer att vara begränsad under vissa perioder och utslag kommer att ske från ruffen eller början på fairway på vissa hål.

Öppning av banorna

På skärtorsdagen kl 13:00 öppnar äntligen Vesterby och Norra banan för säsongen och då med nya namn……. mer info om det kommer på torsdag. 

Webbokningen öppnar kl 09:00 på tisdag 12/4. Bokningsbara tider är från kl 09:00 pga risken för frost. Det går bra att spela tidigare om det inte är frost men då bokas tiden på plats. 

Utslag från matta kommer att ske på flera hål för att skydda gräset den första tiden. Lägesförbättring en klubblängd gäller på den finklippta delen av banan. 

Toaletterna vid kioskerna och dricksvattnet kommer att vara i bruk. Toaletterna på hål 4 och 14 på Vesterby är ej i drift ännu, ej heller toaletten på hål 14 Norra banan. 

Golfbilar är ej tillåtna tillsvidare.

Vi ber er behandla våra banor extra varsamt så här års då tillväxten är låg. Laga nedslagsmärken, lägg tillbaka uppslagen torv.

Södra banan är vår förhoppning att öppna fredag 22/4. Greenerna på södra banan har inte kommit igång att växa som de övriga banorna därför behöver den mer värme under en tidför att klara av slitaget. 

Varmt välkomna till en ny säsong!

/Bancheferna

Peter Isaksson

Kristoffer Pantzar

Städdagar 9-10 april är flyttade till 23-24 april!

Städdagarna 9-10 april är flyttade till 23-24 april då vädret påverkar den planerade arbetsinsatsen alltför mycket.
Anmälda städdeltagare är istället välkomna motsvarande städdag 23 eller 24 april.
Samling kl 9 vid Driving Range på Landeryd, eller kl 9 utanför herrgården på Vesterby för anmälda städdeltagare.
Städdagen beräknas avslutas ca kl 13.00
Ta gärna med egen kratta eller räfsa och ha oömma kläder och skor.
Välkomna!

Banstatus April

Vi har under en tid haft som målsättning att öppna våra banor till helgen vecka 14. Men tyvärr har vädret totalt vänt, med kalla nätter och nederbörd i form av snö som väntas.

Vår målsättning och förhoppning är nu att kunna öppna upp till skärtorsdagen vecka 15 så att möjligheten att fira påsk med golfklubbor kan vara möjligt.

Nu håller vi tummarna för lite bättre väder.

Hälsningar

Banteamet

Banstatus Mars

På grund av det kraftiga väderomslaget kommer vi inte öppna någon bana till helgen.

Vår ambition och förhoppning är att kunna öppna någon eller några banor till städhelgen (v14) men det är som vanligt vädret som styr den här tiden på året.

Nu ligger vårt fokus på att färdigställa vinterns projekt och förbereda banorna inför öppning, vi har täckt några greener som har fått skador efter vintern med dukar för att påskynda läkningen av skadorna.

Håll ut snart är det vår!!

/Bancheferna

Peter Isaksson

Kristoffer Pantzar

Arbeten på banorna under vintern

Under vintermånaderna sker en del förbättringsarbeten på våra banor.

På norra och södra banan arbetar vi nu med att skapa en trevligare miljö runt våra utslagsplatser. Vi lägger plattor och byter ut bänkar, bolltvättar och papperskorgar. Flera vägar förbereds för att kunna asfalteras till våren, framför allt på södra banan.

5 st nya tee kommer att byggas på södra banan. Hål 2 får 2st nya gula tee och 1st nytt rött tee, dessa kommer att vara placerade höger om befintliga tee, hålet blir lite längre från gul tee och ungefär samma längd som i dag från röd tee. Detta görs för att skapa en större och jämnare teeyta men också för att skapa en större variation på par 3 hålen på första 9.

Gul och röd tee på hål 12 flyttas också till höger om dagens tee. Det görs framför allt för att skapa bättre förutsättningar för gräset då gul tee inte får så många soltimmar som gräset behöver idag.

På Vesterby bygger vi en ny puttinggreen på baksidan av herrgårdsbyggnaden på ca 550m2. Den är placerad mellan 18e green och herrgården och kan användas för de som vill värma upp inför starten på hål 10. Greenen kommer att öppna för spel under senare delen av 2022.

Vårt intensiva arbete med att förbättra våra utslagsplatser fortsätter, i vinter görs hål 7 gul, 9 gul , 12 gul och 18 blå i ordning.

Samt att vi har torvat av och rätat ut gamla 8 gul, 15 röd och 16 gul på Vesterby.

Utöver detta sker också skogsvård i form av gallring av träd och slyröjning på många platser på våra anläggningar. Ett febrilt arbete pågår också med att serva alla våra maskiner inför säsongstart.

Bancheferna

Peter Isaksson, Kristoffer Pantzar

Måndag den 8 november stänger vi Södra och Vesterby!

Måndag den 8 november stänger vi även Vesterby och Södra Banan för säsongen. Norra banan är stängd sedan tidigare. I och med detta kommer viktiga förberedelser inför vintern att starta för att skapa en så god övervintring som möjligt. Vi kommer också inleda förbättringsarbeten på våra banor bland annat ska flera tees byggas/renoveras, vägar ska asfalteras och en ny puttinggreen ska byggas på Vesterby.
 
Alla övningsområden och puttinggreener stänger också måndag den 8 november. Vesterbys puttnggren är stängd sedan tidigare

Driving rangerna, Skadiamäklareslingan och Vårdsberg är fortsatt öppna.   

Golfbilar

Torsdag den 21 oktober är sista dag som vi erbjuder spel med golfbil.

Banstatus Oktober

Nu är hösten här och många viktiga åtgärder kommer göras på våra banor för att skapa bra spelytor över tid.

Under hösten kommer följande arbeten att genomföras:

V 41.

Kraftig sanddressning av greener och greenområden på Vesterby, detta skapar en torrare, fastare och jämnare spelyta, med mindre organiskt material i ytan.

Utvalda delar av fairway på Landeryd kommer också att dressas kraftigt, detta är ett komplement till den dressning av alla fairways som gjorts under året på norra och södra banan. 

V 42.

På södra banan genomförs en djup vertikalskärning på greenerna samt att torr sand tillförs i spåren efter vertikalskärningen(ca 1 ton per green). Det är en viktig åtgärd för att minska den organiska halten(thatch) i den översta delen av green vilket skapar en torrare och fastare puttyta. 

Det är ett omfattande arbete som påverkar spelet vilket gör att banan delvis är avstängd under arbetets genomförande.

9 hål kommer att vara öppna för spel måndag-torsdag. 

Måndag 18 oktober och tisdag 19 oktober är hål 1-9 stängda på Södra banan, hål 10-18 är öppna.

Onsdag 20 oktober och torsdag 21 oktober är hål 10-18 stängda på Södra banan, hål 1-9 är öppna.

På Vesterby kommer fairway att börja dressas, 400 ton sand ska läggas ut, arbetet beräknas vara färdigt under vecka 43 om vädret inte ställer till problem.

V 43.

Genomförs en djup lufting och kraftig dressning av greenernpå Norra banan. Detta görs för att undvika kompaktering i greenerna och skapa bättre genomströmning av vatten och luft. 

En klubblängds lägesförbättring gäller på den finklippta delen av banan.

Utslag sker från matta på ett antal hål för att spara på tee.

Banorna kommer att vara öppna så läge vädret tillåter, med undantag för 9 hål på södra banan under v 42

Risk för frost

När det är frost är banan alltid stängd, anledningen till detta är att vätskan i plantan är frusen och när man går på den bryts strået av med svarta döda spår som resultat.

Tänk på det ni som bokar tider tidigt på förmiddagen, att är det frost när ni skulle spelat så brinner er tid inne. Vi tillämpar denna princip för att inte hela dagens tider skall påverkas.

Information om när banan öppnar får ni via caddiemaster/reception eller på facebook.

Hoppas på en fin golfhöst.

/Banpersonalen

Nya 10:ans green på Vesterby stänger

Torsdag den 16 september kommer vi att stänga nya 10 ans green för säsongen.

Anledningen till detta är att den börjar bli sliten och kräver en riktigt djupluftning.
Detta moment kommer att störa spelet mycket.

Därför öppnar vi upp den gamla greenen för spel under dom sista månaderna på året.

Med vänliga hälsningar banteamet på Landeryd ⛳

Banstatus 27:e maj

Fredag 28 maj öppnar åter Vesterby, Norra och Södra banan upp för spel som vanligt.

Då vi fått väldigt stora regnmängder under Maj månad ca 140mm så är banorna extremt blöta.

Golfbilar är därför ej tillåtet fredag 28/5, lördag 29/5 och söndag 30/5, det gäller även privata golfbilar. Detta för att inte skada våra banor inför den kommande sommarsäsongen.

På grund av allt regn den senaste tiden är det bara greener och tee som vi har kunnat sköta som planerat, andra ytor som fairway, semiruff, mellanruff och greenområden går inte att klippa på grund av all väta.

Som tur är vänder vädret nu till helgen och det verkar till och med bli lite sommartemperaturer vilket verkligen är välkommet, detta betyder att vi kan återgå till en normal skötsel. Dock kommer det att ta lite tid att komma i fatt med all klippning så vi ber er att ha lite tålamod ett tag framöver så kommer vi snart att kunna presentera banor i hög klass som vi alla vill.

Ingen lägesförbättring i bunkern

Vi har nu tagit bort vår tillfälliga lokala regel med lägesförbättring i bunker på samtliga våra banor (regel 13-4)

Green hål 10 Vesterby

Nu på fredag den 21:e maj öppnar den nya greenen på hål 10 på vesterby. 

Glöm inte att laga nedslagsmärket!

Hjärtligt välkomna!