Skip to main content

Banförbättringar 2023

Här kommer en film på några förändringar vi gjort på banorna under vintern.

Hål 6 och 7 på Masters har gjorts en del förändringar med bunkrar, kullar m.m.

På Vesterby Links har vi byggt nya bunkrar och utökat vattnet på vänstersidan på hål 3 m.m.

Länk till film på förändringarna