Skip to main content

Kommande projekt Masters & Classic

Vi har tillsammans med banarkitekten Johan Benestam tagit fram ett första utkast på förbättringsåtgärder på Masters och Classic.

skiss half way house

Utgångspunkten har varit att skapa en bättre spelupplevelse på hål 9 och 10 på Masters och att förbättra säkerheten runt hål 8, 9 och 10 på Classic, samt bygga ett halfway house gemensamt för båda banorna. Detta kommer innebära att en ny green och greenområde byggs på hål 16 på Classic, för att få ett bra flöde runt halfway house.

En tidsplan för detta kommer att tas fram under sensommaren/hösten.

I bifogade filer kan du se skisser på projektet
pdflanderyd_golfklubb_konceputell_plan_kiosk_placering__rerouting_norra_hal_9_utkast_2_20220421.pdf
pdflanderyd_golfklubb_konceputell_plan_kiosk_placering__rerouting_norra_hal_10_utkast_2_20220421.pdf
pdflanderyd_golfklubb_konceputell_plan_kiosk_placering__rerouting_norra_hal_11_utkast_2_20220421.pdf
pdflanderyd_golfklubb_konceputell_plan_kiosk_placering__rerouting_sodra_hal_8_utkast_2_20220421.pdf
pdflanderyd_golfklubb_konceputell_plan_kiosk_placering__rerouting_sodra_hal_9_utkast_2_20220421.pdf
pdflanderyd_golfklubb_konceputell_plan_kiosk_placering__rerouting_sodra_hal_16_del_1_av_2_1_1000_utkast_2_20220421.pdf
pdflanderyd_golfklubb_konceputell_plan_kiosk_placering__rerouting_sodra_hal_16_del_2_av_2_1_1000_utkast_2_20220421.pdf

Har du frågor angående projektet kontakta bancheferna

Peter.Isaksson@landeryd.se
Kristoffer.Pantzar@landeryd.se